Velkommen hos Stjernholm Kaniner i Birkerød

Et hyggeligt kaninopdræt i privat familie i Birkerød.

Vi opdrætter sunde og tillidsfulde dværgvædderkaniner og forsøger at koncentrere vores arbejde om at avle zobel siameserblå og zobelblå dværgvæddere med et blidt og godmodigt temperament. 

Målet er at få det bedste frem i dværgvædderens personlighed, sind og temperament og samtidig kunne præsentere nogle flotte, sunde og racetypiske varianter der lever op til målsætningerne i Nordisk Kaninstandard.

Dværgvædderen er kendt for at være en god kælekanin. Jeg har hørt dem omtalt som  "kaninracernes labrador".

Det er vigtigt for os, at vi har at gøre med velafbalancerede dyr, da de bor her  som en del af en børnefamilie med 3 børn og alle de venner og veninder der kommer og går her i huset og gerne vil kæle med- og hilse på kaninerne.

Vi sælger kun unger efter kaniner vi kender godt og kan lide temperamentet hos.  Ingen bidske eller på anden måde aggressive kaniner får unger  hos os. 

De kaninunger vi ikke selv skal beholde, vil komme til salg løbende i forårs- og sommermånederne, det drejer sig ikke om et stort antal dyr, da vi primært fremavler det vi regner med selv at skulle bruge. Markedet bugner i forvejen af kaniner, så vi avler ikke med salg for øje. Salg af kaninunger er således ikke et formål alene med vores opdræt og selv om vi tager en forholdsvis høj pris for vores kaninunger er der ingen profit at hente i salg af vore kaniner. Det er en dyr hobby og indtægten på kaninungerne er kun et beskedent bidrag til omkostningerne ved kaninholdet. 

Vi er medlem af Danmarks Kaninavlerforening.

For en køber betyder det, at kaniner købt her er øremærket med avlernummer og kuldnummer og opfylder (medmindre andet oplyses) dermed formalia for at kunne udstilles på landsdækkende udstillinger for racekaniner. Kaniner identificeret med øremærke fra avlere kan i øvrigt livsforsikres hos Agria dyreforsikring.

Er du interesseret i en kanin af bestemt farve eller køn er det en god idé at være ude i god tid. Når vi, et par gange om året, har kaninunger til salg går det ofte overraskende hurtigt.

I løbet af 2016 har vi indgået et avlssamarbejde med Sarah Kirketerp Jensen fra Bornholm, vi har samme visioner og mål med vores avlsarbejde og vi ønsker at opdrætte og forbedre de samme farver. Ligeledes er vi ens i vores ambitioner om at give dyrene et godt og dejligt kaninliv og er modstandere af et 24-7-burliv. Kaniner er skabt til bevægelse og kræver gode forhold og daglig motion.

 

 

 

Medlem af Danmarks kaninavlerforening

Anette Stjernholm Micheelsen